Monday, September 5, 2011

*ဘုရားသခင္ တန္ခိုးေတာ္ ျပျခင္းျဖစ္ရပ္မွန္*

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ျမိဳ့တျမိဳ့၌ ေ၀ကလာနီမယ္ ဘုရားေက်ာင္းျကီးတေက်ာင္းရွိသည္။
အာအယ္ဘရာ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးသည္ တခုေသာတနဂ္ေႏြေန႔တစ္ေန႔၌
ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔သြားျပီး ဆုေတာင္းေနစဥ္အခ်ိန္တြင္း သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိဥာဥ္ေတာ္မွ
ကေလးငယ္တေယာက္အသြင္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းျပခဲ့ပါသည္ ထုိ ဖန္ဆင္းျပခဲ့ေသာ ကေလး ငယ္မွ
အာအယ္ဘရာအေရွ့မွရပ္ျပီး “မေၾကာက္ပါနဲ့ ငါစကားတခြန္း ေျပာမယ္
ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ပါ ေလာကၾကီးထဲ ၾကြဆင္းလာျပီး ေႏြးေထြးေသာ သူ႔ရဲ႕အခ်စ္ေတြနဲ႔
ေလာကီသားေတြကိုကယ္တင္ျပီးေကာင္ခ်ီး ေပး မယ့္ သတင္းကို ေနရာအႏွံ႔ျဖန္္႔ေ၀ေပးပါ။
သင္တို႔ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖာျဖာခံစားရပါလိမ့္မယ္။” အဲဒီလိုုစကားေျပာျပီး
သန့္ရွင္းေသာ၀ိဥာဥ္ေတာ္ ကေလးငယ္မွာကိုယ္ေယာင္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ပါသည္။

ဒီသတင္းကို ျမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကလူတဦးၾကားသိေသာအခါ စာအေစာင္ေရ ၁၅၀ ေစာင္ ျဖန့္ေ၀
ခဲဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ၆၂ သန္းထီဆုၾကီးေပါက္ခဲ့ပါသည္။ သူကေတာ့ ကီဘာကာကန္တန္
ဆိုသူျဖစ္သည္။

ထိုအျပင္အာကာရာျမဳိရွိ လူတဦးသည္ ဒီသတင္းကိုစာေစာင္ေရ ၆၁၅
ေစာင္ျဖန္ေ၀ခဲ့ေသာေၾကာင့္

(၂၄)ရက္အတြင္း ေရႊအျပည့္ပါေသာအိတ္တလုံးရရွိခဲ့သည္။

ထုိေနာက္ လူတဦးက
ထိုစာကိုထပ္မံလက္ခံရရွိခဲ့ျပီး-ေစာင္ေရ(၁၀၀)ထပ္မံျဖန့္ေ၀ခဲ့သည္။ ထိုစာကို
ယံုၾကည္မွဳမရွိေသာလူတဦးက
အလကားစာပါ-အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူးဆိုျပီးဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္သူ ရဲ့
ကေလးေသဆုံးသြားခဲ့ရပါသည္။

အကာရာၿမိဳ႕့ရွိ ဘာရာဆဲ ဆိုေသာသူက စာပါသတင္းနဲ့ပတ္သက္ျပီး
ကဲ့ရဲ့ရႈတ္ခ်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူေနမေကာင္းျဖစ္စီးပြါးေရးပါပ်က္ခဲ့ရျပီးွ
ဇနီးသည္ပါေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ မဒါန္ၿမိဳ႕ေနသူငယ္ခ်င္းငါးေယာက္မွ
ေပါင္းျပီးစာေစာင္ေရ(၁၆၀)ကိုျဖန့္ေ၀ခဲ့ေသာ

ေၾကာင့္ သူတို့အားလုံးစီးပြါးေရးတက္ အစစအရာရာအဆင္ေျပလာခဲ့ရသည္။

ရုရွႏိုင္ငံတြင္ကားေမာင္းေနေသာ လူတဦးက ဒီသတင္းကိုၾကားသိျပီးစာအေစာင္ေရ (၁၀၀၀)
ျဖန့္ေ၀

ခဲ့ျပီးေနာက္(၂၅)သန္းထီဆုၾကီးေပါက္သြားသည္။ လူတဦးက စာကိုထပ္မံလက္ခံရရွိျပီး
(၉)ရက္အတြင္း ထပ္မံျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အစစအရာရာျပည့္စုံ
ျပီးလုိခ်င္တာရခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီ သူေ႒းတစ္ဦးသည္ သန့္ရွင္းေသာ၀ိဥာဥ္ေတာ္မွ ေျပာေသာစာကားကို
မယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ (၁၅)ရက္ေက်ာ္သည့္တိုင္ေအာင္ထပ္မံမျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါ
ထိုသို႔မျဖန္႔ ေ၀ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူပုိင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီကိုပိတ္လိုက္ရသည္အထိ
ပ်က္စီးဆံုးရုွံးခဲ့ရပါသည္။

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိဥာဥ္ေတာ္ကိုျမတ္ႏိုးတန္ဘုိးထားေသာလူပုဂိၢဳလ္တိုင္း မည္သည့္အခါမွ
ဆင္းရဲမည္ မဟုတ္ပါ ဒီအျဖစ္အပ်က္က တကယ့္အမွန္တရားပါ။
မည္သူမဆိုဒီစာကိုလက္ခံရရိွခဲ့ရင္ (၁၀)ရက္အ တြင္းေရွ႕ဆက္ထပ္မံျဖန္႔ေဝေပးပါလုိ႕
အႏုုူးအညြတ္ေတာင္းဆိုလုိက္ပါသည္။

ဒီစာကို ယံုၾကည္စြာဆက္လက္ျဖန္႔ေ၀ပါက
ျဖန္႔ေ၀သူတို့ရဲ့လိုအင္ဆႏၵအားလံုးအျမန္ျပည့္၀လာပါလိမ့္မည္။

ေက်းွဇူးျပဳျပီးဒီစာကို မဖ်က္စီး
မေဖ်ာက္ဖ်က္ပါနဲ႔လို႔ထပ္မံေတာင္းပန္လိုက္ပါသည္။
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္။

No comments: