Sunday, December 6, 2009

Senthang Tuanbia Toi

Senthang tuanbia na rel huamah cun na can 5 minutes hrawng na pek a hau lai i mah a tang Hika ah hin rak rel te.****Kaalawm.****

No comments: